Showing posts for 'stara'. Clear search

Muzika u Tivtu

June 17, 2012 - Na isteku 19. vijeka, sa prvim naznakama razvoja industrije i pomorstva u zemljoradničkom Tivtu, običajne pjesme, gajde...
Read the Full Post »

Otvaranje prve škole u Tivtu

June 17, 2012 - Grad Kotor je još od XIII vijeka imao svoju školu o kojoj se brinula gradska uprava. Ova škola kao i škole sa početka XI...
Read the Full Post »