Showing posts for 'Tivat'. Clear search

Impresije sa gradilišta našeg školskog broda u Hamburgu

January 01, 2013 - GDJE ko niko tu i obiko. Nikao sam u našem Primorju, gdje se gore nižu uz more, obikao sam u kraju najvećih prirodnih ko...
Read the Full Post »

Transbalkanska pruga u Tivtu

June 17, 2012 - Na južnoj strani našega primorja susrećemo krasni naš jadranski fjord Boku, u kojoj se nanizalo nekoliko manjih pristani...
Read the Full Post »

Aerodrom Tivat

June 17, 2012 - 30.05.1957. godine otvoren je za saobaćaj Aerodrom «Tivat», a činila ga je travnata poletno – sletna staza dimenzija 120...
Read the Full Post »

Tivat 15.4.1979. – 07.19h

June 17, 2012 - Nedeljno aprilsko jutro 1979. godine osvanulo je vedro. Sunce se probijalo kroz jutarnju sumaglicu i sivilo prirode još...
Read the Full Post »

Mornaričko tehnički remontni zavod ”Sava Kovačević” 1889. – 1941.

June 17, 2012 - Prilikom velikih manevara austrougarske mornarice 1886. na Jadranu, u Boku je doplovila flota pod komandom admirala fon...
Read the Full Post »

Muzika u Tivtu

June 17, 2012 - Na isteku 19. vijeka, sa prvim naznakama razvoja industrije i pomorstva u zemljoradničkom Tivtu, običajne pjesme, gajde...
Read the Full Post »

Otvaranje prve škole u Tivtu

June 17, 2012 - Grad Kotor je još od XIII vijeka imao svoju školu o kojoj se brinula gradska uprava. Ova škola kao i škole sa početka XI...
Read the Full Post »

Legenda ostrva Sv. Marko

June 16, 2012 - Priča o jednom gradu obično se veže za neke autentične legende o nastanku pojedinih mjesta, istorijskih ili kulturnih sp...
Read the Full Post »

Razarač Zagreb

June 16, 2012 - Dok su se niz cetinjske serpentine prema Boki, tog maglovitog i kišnog 17-tog aprila 1941. spuštale kolone italijanske v...
Read the Full Post »

Istorija Tivta

June 16, 2012 - Prema mišljenjima istoričara Tivat je najmlađi grad u Boki Kotorskoj, ujedno i na Crnogorskom primorju. O nazivu grada...
Read the Full Post »