Showing posts for 'Teodo'. Clear search

Impresije sa gradilišta našeg školskog broda u Hamburgu

January 01, 2013 - GDJE ko niko tu i obiko. Nikao sam u našem Primorju, gdje se gore nižu uz more, obikao sam u kraju najvećih prirodnih ko...
Read the Full Post »

Transbalkanska pruga u Tivtu

June 17, 2012 - Na južnoj strani našega primorja susrećemo krasni naš jadranski fjord Boku, u kojoj se nanizalo nekoliko manjih pristani...
Read the Full Post »

Muzika u Tivtu

June 17, 2012 - Na isteku 19. vijeka, sa prvim naznakama razvoja industrije i pomorstva u zemljoradničkom Tivtu, običajne pjesme, gajde...
Read the Full Post »

Otvaranje prve škole u Tivtu

June 17, 2012 - Grad Kotor je još od XIII vijeka imao svoju školu o kojoj se brinula gradska uprava. Ova škola kao i škole sa početka XI...
Read the Full Post »

Istorija Tivta

June 16, 2012 - Prema mišljenjima istoričara Tivat je najmlađi grad u Boki Kotorskoj, ujedno i na Crnogorskom primorju. O nazivu grada...
Read the Full Post »