Transbalkanska pruga u Tivtu

June 17, 2012  •  Leave a Comment
Transbalkanska pruga u Tivtu

Na južnoj strani našega primorja susrećemo krasni naš jadranski fjord Boku, u kojoj se nanizalo nekoliko manjih pristaništa, od kojih četiri gotovo jednako važna po njihovom saobraćaju Hercegnovi, Zelenika, Risan i Kotor. Pa ipak ni jedan od njih nema budućnosti, koju ima maleni Tivat, koji će besumnje – s obzirom na veliku ravnicu, koju on jedini posle Splita ima na našem primorju i na podesnost da u njemu završi transbalkanska i jadranska železnica, – da se s vremenom razvije u prvoklasnu luku na južnom delu primorja sa zaleđem većim no ikoja druga naša luka. Ali Tivat, odnosno Boka, sada još malo znači, a to poglavito zbog neimanja železničke veze. Železnička veza sa Bokom je duga i skupa, a pravac joj još nije tačno određen.Kotor - luka

Kotor - lukaRisan - luka Risan - luka

 

          Sa opšte-privrednog stanovišta, s obzirom na zaleđe, koje amo gravitira, najpodesnija je i najjeftinija veza preko Metohije, kao dopunjak transbalkanske železnice Negotin, Niš, Mitrovica, Andrijevica – Podgorica – Tivat, ali velika struja je za građenje takozvane drinske (jadranske) železnice, za koju je čak zasebnim zakonom određen čuveni “Blerov” zajam. Od ove ima opet neke varijante (Nikšić ili Podgorica). Ova bi železnica išla zapravo granicom rejona, koji traži svoj izlaz na Boku, pa za to mnogi  privrednici daju prioritet onoj prvoj direktnoj vezi, (transbalkanskoj železnici) ali ne osporavaju potrebu, da se i ova druga duža i skuplja također docnije sagradi, jer bi ona ujedno bila najdirektnija veza Beograda sa Bokom. Veza sa Bokom i njezina izgradnja je neosporno najteži i najskuplji naš železnički i lučki problem, jer o sadašnjem postojanju nekog većeg pristaništa u Boci ne može da se još danas govori, a i podignuće takvoga bilo bi iluzorno do izgradnje jedne od pomenutih trasa. Zelenika i Hercegnovi vezani su preko Gruža i Metkovića železnicom uskog koloseka za unutrašnjost.Herceg Novi - pruga

Herceg Novi - prugaZelenika - pruga Zelenika - pruga

 

          Kod Boke dolazi u pitanje pored njenog razvitka u trgovačku luku i njezina neobična podesnost za letovalište, a još veća podesnost i čak potreba da bude ratna luka, jer od Šibenika pa do Ulcinja nema jedne luke, koja bi tako uspešno mogla poslužiti za ratnu luku, – kao Boka. Ali budući da nema nego jedan izlaz, i to vrlo uzan izlaz, a pred izlazom nema ostrva, to će kombinacija ratne i trgovačke luke morati da bude još proučena, jer praktički je teško kompatibilna. Za te svrhe je svakojako najpodesnije mesto Tivat, dok je Zelenika i okolica čuveno kao letovalište, pa bi za ratne svrhe ostajao unutrašnji od ove luke uskim prolazom Verige odvojeni deo zaliva, tako da bi na taj način trostruki karakter tog zaliva bio očuvan i odvojen.Tivat - Arsenal

Tivat - ArsenalProlaz Verige Prolaz Verige

 

          Po nekima i sam Tivat, u kojem se bojni brodovi već nalaze, podesan je da primi i ratnu i trgovačku luku. Na svaki način vrlo je interesantan i grandiozan projekt da se na jednom nizu morskih grebena, koji se protežu ispred Tivta sagradi veliki 3.5km. dugi gat – koji bi ujedno bio najduži gat na svetu, jedan od kurioziteta u pomorsko-lučkoj tehnici. Taj bi gat mogao da primi ogromne mase robe i mogao bi da se snabde magacinima, a prilično prostrana ravnica daje mogućnost za izgradnju morske varoši velikih dimenzija.

Tekst: Almanah Jadranske straže 1925.
Fotografije: Privatni arhiv

 


Comments

No comments posted.
Loading...