Poseta Kralja i Kraljice Tivtu

June 17, 2012  •  Leave a Comment
Poseta Kralja i Kraljice Tivtu

        Od naročitog je značaja za našu ratnu mornaricu poseta Kraljeva Tivtu, našoj ratnoj pomorskoj bazi. Dva dana provedena u Tivtu posvećena su, bila samo floti, i to je bio jedan divan revi početak naše snage na moru. Dok su hidroavioni kružili u zraku, i grmeli topovi sa ratnih brodova, Kraljevski par je ušao u Tivat putem koji su žene iz Tivta i Lastve, u žutim keceljama i maramama zasipale cvećem. Oko Kralja i Kraljice je išla počasna straža, članovi “Plemenitog tijela bokeljske mornarice” u bogatom bokeljskom odelu, sa dugim puškama okovanim u srebru na ramenu.Doček Kraljevskog Para u Tivtu

Doček Kraljevskog Para u Tivtu

 

Na vežbalištu iza arsenala bili su postrojeni dugi redovi bele marinske pešadije. Pošto ih je Kralj obišao otpočelo je defilovanje. Osam četa marinske pešadije u vodnim kolonama, prodefilovali su uz zvuk narodnog marša pred Kraljevskim parom. Za njima su mornari na konopcima vukli desantnu bateriju od četiri laka topa.Kralj i ministri

Kralj i ministriKralj u obilasku Kralj u obilasku

 

Za vreme defilovanja hidroavioni su se spuštali sasvim nisko i bacali cveće na Suverene. Sa vežbališta Kraljevski par se odvezao na “Karađorđa” uz strahovitu grmljavinu sa desetak ratnih brodova minonosaca i torpiljera.Brod "Karađorđe" u Tivatskoj luci

Brod "Karađorđe" u Tivatskoj luci

 

Kada je pala noć, zasijao se Lovćen i sva brda oko Tivta i cele planine i morska obala bili su okićene redovima zapaljenih svetiljaka.
Ogromni plameni monogrami Kralja i Kraljice i Prestolonaslednika, Kruna i natpisi: Živeo Kralj i Kraljica sjali su se na svima planinskim vrhovima. Kasnije otpoče venecijanska noć. Povorke čamaca osvetljene šarenim lampionima sa muzikom pošle su po zalivu i defilovale pored broda “Karađorđe” oko koga su se zadržale kličući Kralju i Kraljici. Reflektori sa torpiljera i minonosaca ukrštali su svetlosne mlazeve po nebu, a mnogobrojne rakete sipale su na sve strane plave, bele i zelene zvezdice. Do pola noći trajala je ova svečanost na vodi i sjala su se brda u svetlosti.

U jutru 25. septembra vršeni su pred Kraljem veliki manevri naše ratne mornarice u Kotorskom Zalivu.
Nešto posle 7 časova izjutra divizija sastavljena od minonosaca “Galeb”, “Jastreb”, “Labud”, “Soko”, “Oro” i “Kobac” i divizija od 6 torpiljera izišli su iz arsenala, gde su bili ukotvljeni a u dugom redu jedan za drugim prošli pored mola, kraj koga stoji Kraljevski brod “Karađorđe” i brod “Kumanovo” na kome je Vlada.
Tačno u 7 i po časova Kralj sa članovima Vlade i Predsednikom Skupštine ukrcao se na admiralsku jahtu “Vila”. Izlazak “Vile” pozdravili su sa svih ratnih brodova mornari postrojeni na palubama sa dizanjem kapa u vis i trostrukim “ura”.Admiralski brod "Vila"

Admiralski brod "Vila"

 

Za “Vilom” je plovio školski brod “Sitnica”, na kome su bili narodni poslanici. Svi brodovi plove ka izlasku iz Kotorskog zaliva. Kada se kroz kamene okrugle forove, žute od starosti, ugledala plava pučina Jadranskog Mora, torpiljeri razvijaju brzinu i cela divizija juri punom snagom napred.Manevri

Manevri

 

Minonosci, kraj kojih je admiralska jahta na kojoj je Kralj, razvijaju se u jednu liniju i pod zaštitom topova i mnogobrojnih forova obraslih u kaktusu, zatvaraju ulaz u Kotorski zaliv. Kada su već na odstojanju 7-8 kilometara od ulaska u zaliv, torpiljeri se okreću frontom ka minonoscima, čije su se sive siluete stopile sa površinom mora i obalama u magli. Gore više njih jedva se nazire Lovćen u oblacima. Na torpiljerima rade semafori, signalne zastave. Sa mosta na palubi komandanti držeći megafon u ruci komanduju.
- Brod za borbu!
Trče beli mornari, skidaju ograde ispred topovskih cevi, nišandžije staju kraj topova, iz kojih se vade čepovi. Otvaraju se sanduci sa municijom. Torpedni oficir na mostu staje spreman sa rukom na dugmetu aparata za paljenje.
Razleže se komanda:
- Jaje na pola !
Jedna šarena zastavica ističe se do polovine katarki. Na marinskom jeziku to je značilo torpiljer je spreman za borbu. Cela divizija torpiljera u stepenastoj liniji juri ka ulasku u zaliv sa brzinom od preko 120 milja na sat. Ostaju bele brazde po moru i živo se izdigli u vis kljunovi brodova. Semafori neprestano rade, i izviđači mere odstojanje telemetrom. Razleže se nova komanda: Jaje na vrh! Penje se ona zastavica na vrh katarke i označava naređenje da napad otpočne. Oficir sa mosta komanduje
- Prvi minonosac na 3000. Razorna granata pali !
Rade mornari oko topova, dižu se već dimovi sa minonosca i grme topovski pucnji. Dve eskadre avijona pojavljuju se od zaliva i kruže iznad torpiljera, kao da će da ih zaspu bombama. Odstojanje je sve kraće, pucnjava topovska sve brža. Na daljini od 1500 m. svi torpiljeri okreću bokove. To je momenat za lansiranje torpeda. Mornari okreću cevi torpiljerke, ali ne bacaju torpede. Bacanje se samo markira. Potom kad su vec izbacili ove strašne sprave na minonosce, torpiljeri okreću natrag i puštaju iza sebe guste oblake belih dimova koji trebaju da prikriju njihovo bekstvo. Po površini vode dižu se oblaci i odjedanput se u njima sve gubi. Torpiljeri beže, samo za tim belim zastorima, od kojih se više ne vide ni minonosci ni forovi ni obale. Već je ostalo samo dole more i na njemu gusta magla koja se spajala sa nebom. Na torpiljerima se razleže komanda Raspremi alarm !Manevri

Manevri

 

Borba je svšena. Time je i završen prvi deo manevra. Torpiljeri se vraćaju na ulazak u zaliv, a minonosci otpočinju paljbu u bojnim razornim zrnima na šalan (mali brod koji ima da služi kao meta) i na kome se leprša jedna belo-crvena zastava. Tresu se minonosci od pucnjave, zviždu granate iznad vode i dižu se u vazduh veliki beli mlazevi oko šalona, koji stoji miran i sam na pučini. Granate padaju sve bliže, i crni dim pokazuje da je jedna granata pogodila metu. Paljba se ubrzava. Između belih mlazeva izbija sa broda nov crn dim i odjedanpu šalan počinje da se naginje da biva sve manji, potom se prednji kraj diže vertikalno u vis, tone i odjedanput nestaje ga pod vodom. Samo jedan mlaz skače u vis, potom je sve mirno i ravno na pučini.
Pošto su potopili neprijatelja, minonosci se pobedonosno kreću natrag u zaliv, a pred njima jure torpiljeri. U zalivu Luštica jedan tender sa minerima ide lagano, kao da nešto traži. Sa admiralskog broda daje se signal. Mineri nešto pale i beže sa tendera na pučinu. Svi su naperili poglede na vodu i čekaju. Odjedanput podmukli huk i čitav jedan gajzer 100 m. visok, planina od vode, skače u vis i pada kao kiša natrag nad morskom površinom koja se uzklobuktala. Mina koja treba da brani ulaz u zaliv bila je upaljena.
Svi brodovi vraćaju se natrag u zaliv. Jahta “Vila”, bela i sunčana pliva u pristanište Zeleniku, i tu kralj sa članovima Vlade prelaze na torpiljer br. 8 sa koga treba da prisustvuje poslednjoj tačci ratnih vežba – bacanju torpeda.Torpiljeri

Torpiljeri

 

Jedan torpiljer vuče za sobom metu koja pravi za sobom talase, a 5 drugih torpiljera okreću bokove i novi svetli od izabranog mesinga i čelika spremaju se za bacanje. Torpedi se regulišu jedan za drugim. Torpiljer pali, iz cevi lete dugi čelični valjci, skaču kao riba nekoliko puta u vis i ond akad je već regulisan njihov let, jure kroz vodu ka meti, beležeći svoj put dugim belim brazdama. Svi su torpedi izvrsno bačeni, i jedan za drugim prolaze ispod i oko mete koju tuku. Onda su prešli odstojanje, za koje su regulisani i iskaču iz vode. Na njihovoj glavi crveno obojenoj izbija plameni dim, te se iz daleka vidi gdje plivaju. Torpiljeri jure ka njima najvećom brzinom. Potom, kad su već blizu, puštaju čamce i nastaje lov na torpede. Čamci vuku uhvaćena čelična čudovišta i katarkom ih izvlače na brod. Mornari će ih istrljati krpama, i namazati opet zejtinom i ponovo će ući u torpedne cevi. Pošto su upotrebljavani za vežbu, to u njima nije bilo eksploziva, jer bi njihovo rasprskavanje bilo opasno i suviše skupo, pošto svaki torped košta pola miliona dinara. Kad su svi torpedi izvučeni na palubu, torpiljeri polaze natrag za Tivat, dok cela flota, u kojoj je i torpiljer br. 8 sa Kraljem, plovi lagano pored obale, gde su hangari hidroavionski i pored malih vila u zelenilu iskićenih zastavama. Prangije sa kamena trešte i zvone zvona sa svih pravoslavnih i katoličkih crkava. Kralj se iskrcava u Tivtu na Moru i odlazi na brod “Karađorđe”, zadovoljan manevrima naše ratne mornarice.

U podne marinski oficiri priredili su u Tivatskom Oficirskom domu banket Kralju i Kraljici.Doček Kraljevskog Para u Oficirskom domu

Doček Kraljevskog Para u Oficirskom domu

 

Za vreme ručka Kralj je napio zdravicu našoj Ratnoj Mornarici izrazivši svoje zadovoljstvo, što je i ako za kratko vreme, imao prilike da konstatuje napredak i visok moral, obodravajući našu mornaricu na dalji ispravan rad, obećavajući, da njegovo staranje za njih neće izostati. Ministar Vojni i Mornarice general g. Dušan Trifunović pozdravio je Kralja u ime naše mornarice, koja je od bednih ostataka austrijske flote istrajnim naporima, smišljenim radom i vrlo skromnim sredstvima ipak nešto stvorila, i da će se sa Kraljevim staranjem mornarica umnožiti sa nekoliko novih ratnih jedinica, i da će posle stalno napredovati. Nedostatak velikih ratnih jedinica nadoknadiće požrtvovanje i nacionalni duh marinaca.Kraljevski Par na odlasku iz oficirskog doma

Kraljevski Par na odlasku iz oficirskog doma

 

Po podne Kralj se sa svitom i Ministrima odvezao u Đenović gdje je obišao marinsku radionicu, komandu stručnih oružja i podoficirsku školu, u kojoj je prisustvovao sokolskim podoficirskim vežbama i manevrisanju deslitne artilerije. Odatle je Kralj prešao u hidroavionsku komandu sa koje se 14 hidroplana diglo u vazduh da pozdrave njegov dolazak.
Tu je Kralj odjednom naredio da se pripremi za njega jedan hidroplan i odmah je seo u aparat. To je bio hidroplan Š.5 (školski aparat br. 5), izrađen u Novom Sadu u fabrici aviona “Ikarus” koja je dala dosta veliki broj izvrsnih školskih aparata za našu vojsku. Na ovom hidroplanu pilot je bio poručnik bojnog broda dubrovčanin g. Nikša Nardeli. Sedajući u aparat, Kralj se obratio ministrima i sviti koji su bili veoma zabrinuti zbog njegove odluke, i pozvao ih rečima
- Gospodo, izvolite ko hoće.
Ali, svi se snebivali da prime ovaj poziv i Kralj je sa pilotom seo i uzdigao s eu vazduh. Pun četvrt sata hidroplan, na kojem je bio Kralj, leteo je iznad Boke na veliko uznemirenje cele svite koja je uzalud tražila Kraljev hidroplan, jer se ovaj već bio izgubio iza bregova.Kralj u hidroplanu Hidroplan

Hidroplan

 

Posle četvrt sata aparat se ponovo spustio na morsku pučinu ispred stanice. Cela svita se obradovala i počela da viče: Živeo Kralj! Kralj je izašao iz aparata veoma zadovoljan letenjem i pošao je da prisustvuje utakmici mornara ratne mornarice, koja je vršena na čamcima sa veslima. Tu je bilo 26 moraanara koji su prošle godine u veslanju tukli i pobedili engleske mornare. Kralj je odlikovao svih ovih 26 mornara medaljom za zasluge.
Dani u Tivtu bili su nezaboravljiva manifestacija jedne mlade mornarice koja je tek počela da se stvara, i koja u svojim počecima već pruža najlepša obećanja. I tih dana u Tivtu prošla je iznenada ispred sviju vizija jedne moćne naše flote na Jadranskom moru. Vizija, od koje su se sve usne nasmešile.
26 septembra u 11 časova pre podne Kraljevski Par napustio je na brodu Karađorđe Tivat, ispraćen oduševljeno od celokupnog tivatskog stanovništva i ratne mornarice.Brod "Karađorđe"

Brod "Karađorđe"


Tekst: Almanah Jadranske straže
Fotografije: Almanah Jadranske straže, privatni arhiv

 


Comments

No comments posted.
Loading...