Muzika u Tivtu

June 17, 2012  •  Leave a Comment

Muzika u Tivtu

Na isteku 19. vijeka, sa prvim naznakama razvoja industrije i pomorstva u zemljoradničkom Tivtu, običajne pjesme, gajde i ljerice, kao jedini oblik muzičkog izražavanja zamijenili su novi zvuci.
Antun Žeželić ondašnji učitelj u pučkoj školi, počeo je djecu učiti i sviranju na gudačkim instrumentima. Muzici skloni mještani i mladi i stariji, prihvatili su izazov i 1891. godine, Žeželić uspijeva da oformi prvi orkestar.

Orkestar Antona Žeželića 1891. g (Žeželić u sredini)

Orkestar Antona Žeželića 1891. g (Žeželić u sredini)

 

Crkvene svečanosti, svadbe, serenade, i prigodne večernje zabave po tivatskim selima i zaseocima, oplemenile su se orkestarskim muziciranjem. 1900. godine Žeželić u okviru osnovne škole, organizuje i prvu Glazbenu školu u Donjem Kantunu u kući Jaka Goluba.Stara skola Jaka Goluba

Kuća Jaka Goluba

 

Na temeljima njenog rada, nakon gašenja Žeželićevog orkestra 1906. formira se drugi – tamburaški orkestar Starčević.Tamburaški orkestar Starčević - 1906.

Tamburaški orkestar Starčević - 1906.

 

Novo vrijeme u Tivtu, među mještane donosi i ideju o osnivanju prve, prave bleh muzike. Prisustvo 91. austrijske regimente i njihov vojni orkestar bili su povoljan podsticaj, htijenje veće od ondašnjih skromnih mogućnosti Općinskog vijeća, pa 1909. godine na Pakovu, u kući predviđenoj za karantin, stvoreni su uslovi, da od strane Austrijanaca dodijeljeni kapelnik Antun Blažek, može okupiti osnivački Odbor i 27 muzičara Glazbeno prosvjetnog društva Tivat, na raspakovanje i štimanje upravo pridošlih novokupljenih instrumenata.Austrijski vojni orkestar 1913.

Austrijski vojni orkestar 1913.

 

Prethodno je karantina, od strane Opštine opremljena za prvu vježbaonu sa stolicama, 4 petrolejke, lenturinama (muzički pultovi) i školskom tablom. Odmah je organizovana i nastava. Učio se imbokadur i skale. Kupljena je i tamno plava čoja za bluze, dok su muzičari morali sami nadomjestiti za bijele kape.
Prvi javni nastup ova muzika je imala 1911. godine, pri dočeku austrougarskog nadvojvode Fridriha u Tivtu.Doček austrougarskog nadvojvode Fridriha - 1911.

Doček austrougarskog nadvojvode Fridriha - 1911.

 

Tivatska muzika je dočekala i kralja Aleksandra u Tivtu 1922.Doček kralja Aleksandra Tivat - 1922.

Doček kralja Aleksandra Tivat - 1922.

 

Zetskog bana 1931. na CetinjuNa Cetinju - 1931.

Na Cetinju - 1931.

 

Josipa Broza Tita, pred kojim su nastupili šest puta…Josip Broz u Tivtu - 1972.

Josip Broz u Tivtu - 1972.

 

Naravno ovo je samo djelić bogate istorije Glazbeno prosvjetnog društva Tivat…


Comments

No comments posted.
Loading...