Istorija Tivta

June 16, 2012  •  Leave a Comment

Prema mišljenjima istoričara Tivat je najmlađi grad u Boki Kotorskoj, ujedno i na Crnogorskom primorju.

Teuta O nazivu grada postoje tri različita mišljenja.

Jedno upućuje na to da naziv Tivat potiče od imena ilirske kraljice Teute, koja je osim toga što je njena prestonica bio Risan, imala i nekoliko ljetnjikovaca u neposrednoj blizini današnjeg Tivta.

Drugo objašnjenje upućuje na imena hrišćanskih svetaca koja nalikuju imenu Tivat, npr: sanctus Theudorus, Theodosius, Theodotus,Theodulus ili srednjevjekovni nazivi koji potiču iz XII v. – Theudo, Teodo.

Međutim, veoma često se srijeće i treće mišljenje, koje direktno pojašnjava, da naziv Tivat potiče od keltske riječi „teuto“ što znači grad.

Istorijski poznate činjenice ukazuju da se na tlu Boke Kotorske, pa samim tim i u istoriji Tivta, izdvaja nekoliko epoha važnih za razvoj grada. To su: ilirska, rimsko-vizantijska, srpska, mletačko-turska i austrijska vladavina. O svim navedenim epohama najviše svjedoče arheološki nalazi, spomenici, stare arhitekture i pisani istorijski izvori.

Prema javnosti poznatim podacima, prva epoha u razvoju Tivta koju karakteriše ilirski period, završava se 168-7. godine p.n.e. Iako o tom periodu danas svjedoči tek manji broj arheoloskih nalaza, to vremensko razdoblje istorijski je bitno zbog činjenice da je tada propala ilirska država.

Rimski period je znatno bogatiji. U starijoj literaturi navođeno je mišljenje da se u predjelu Bobovišta (današnje Kalardovo) nalazio neki stari grad. Mislilo se da se na tom mjestu nalazio i stari Akruvijum (Acruvium). Takva mišljenja postoje i danas, ali se ne vezuju uvjek za Bobovište nego i za druge lokalitete u bližoj ili daljoj okolini Tivta.

U istorijskoj dokumentaciji Tivat se tek rijetko navodi kao lokalitet, zato što se više veže za oblast Boke Kotorske pa i samog Kotora, a uz istorijske činjenice o Tivtu nerijtko se srijeće i odrednica kotorski distrikt.

Grb Nemanjica Grb Nemanjića
 

Naime, područjem Boke, odnosno Kotorom i njegovim distriktom krajem 1185. godine vlada Srpska država. Pod okriljem srednjevjekovne države, na čijem je čelu bila srpska dinastija Nemanjić, Tivat se nalazi do 1370. godine. Prema pojedinim istorijskim podacima, obale tivatskog zaliva tada postaju poznate po razvoju duhovne vlasti. U XIII vijeku, srpski svetac, poznatiji kao Sveti Sava, osniva srpsku crkvu. U istom periodu na ostrvu Prevlaka kod Tivta, Sveti Sava, ustoličuje i zetskog episkopa, i na ostacima benediktanskog manastira gradi se manastir posvećen arhanđelu Mihailu, koji se i danas tamo nalazi.

Godine 1420. Bokokotorskom obalom i gradovima koji se nalaze na njenom tlu, počinju da gospodare Mlečani. Osim kotorskog distrikta, Mletačka Republika zauzima i poluostrvo Luštica u blizini Tivta, kao i ostrvo Prevlaka.Zastava Mletacke republike

Zastava Mletačke Republike

 

Čitav period mletačke vladavine koji traje do kraja XVIII vijeka, na tlu Tivta karakterišu česti sukobi Mlečana i Turaka.
Ipak, pad Mletačke Republike 1797. godine, predstavlja veoma značajnu prekretnicu u istoriji Boke Kotorske. Nakon Mlečana, Bokom pa i Tivtom, skoro dvadeset godina, gospodare mnoge druge tuđinske vlasti.
Godine 1814. područjem Boke Kotorske, pa samim tim i Tivta vlada Austrija, čija je vlast trajala sve do 1918.godine.Grb Austrougarske

Grb austrougarske iz 1867


Kao i ostali gradovi Boke Kotorske i Crne Gore, Tivat se nakon 1918. godine nalazi u sastavu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Kraljevine Jugoslavije.
1941. godine Tivat okupiraju nacističke trupe. Sve do oslobođenja grada od strane partizanskih odreda u novembru 1944. godine, u Tivtu borave njemački i italijanski vojnici.Italijanski vojnici na trajektru 1931.

Italijanski vojnici na trajektu 1941.

 

Nakon 1945. godine, poslije nastanka SFRJ, Tivat se počinje razvijati kao grad primarno orjentisan za razvoj turizma, kao prioritetne privredne grane u ondašnjoj Crnoj Gori i Jugoslaviji.


Comments

No comments posted.
Loading...